محسن مرادی

محسن مرادی

  • توسعه وب
  • مهندسی نرم افزار
  • مشاوره تولید

اطلاعات فردی:

محسن مرادی ، متولد 63 در شیراز و ساکن شیراز.

کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و فعال حوزه فناوری اطلاعات و استارت آپ ها.


سوابق تحصیلی:

1392 – 1391 دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد
مهندسی نرم افزار – گرایش طراحی و تولید نرم افزار
1389 – 1386 Asia Pacific University College of Technology and Innovation
کارشناسی
توسعه وب
1389 – 1386 Staffordshire University
کارشناسی
توسعه وب
1385 – 1382 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کاردانی
طراحی و تولید نرم افزار