محسن مرادی

محسن مرادی

  • توسعه وب
  • مهندسی نرم افزار
  • مشاوره تولید
  • کارشناس ارشد فناوری اطلاعات و فعال حوزه فناوری اطلاعات و استارت آپ ها.